Na Placu Defilad powstaną dwa nowe budynki: Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatr TR Warszawa. To sprawi, że plac się zmieni.

Poznaj pięć projektów konkursowych na plac. Powiedz, co myślisz.
Twoje uwagi wpłyną na to, jaki w przyszłości będzie ten plac.
Projekty poznasz klikając w link www.konsultacje.um.warszawa.pl/jaki-plac-defilad

Konsultacje trwają w dniach 6-29 listopada 2017.
start
 
Czy chcesz zapoznać się z krótkimi opisami projektów na plac? *

Pełne opisy projektów wraz z załącznikami możesz znaleźć na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl/jaki-plac-defilad

 
Wstęp

Sąd konkursowy wybrał pięć projektów. Każdy z nich kładzie akcent na inne zagadnienia. W każdym z nich sędziowie dostrzegli potencjał do dalszej dyskusji. Projekty otrzymały równorzędne nagrody. Na potrzeby konsultacji projektom nadano nazwy A,B,C,D,E. Bardzo ważne jest by w rozmowie o projektach analizować je nie tylko w kategoriach podoba mi się lub nie podoba mi się, ale patrzeć jaką przestrzeń może dany projekt wykreować i co mógłby dać w przyszłości miastu i jego mieszkańcom. Prosimy o wskazanie tego co w projektach jest cenne, a co wymagałoby zmiany w przypadku dalszej realizacji. Autorzy wszystkich 5 projektów zostaną zaproszeni do fazy negocjacji, w efekcie której komisja wyłoni zespół, który opracuje projekt placu. W fazie negocjacji głosem doradczym dla członków komisji będzie raport z konsultacji społecznych, który obok opinii sądu konkursowego będzie podstawą do złożenia oferty podsumowującej fazę negocjacji.
 
Projekt A

Najważniejszym elementem projektu jest woda, która w różnej postaci pojawia się na placu, dzięki niej plac ma tętnić życiem i „oddychać wodą”. Woda wypełnia okresowo centralną kwadratową płaszczyznę, zmniejszając powierzchnię kolejno do kształtu naturalnego jeziora, reminiscencji historycznej trybuny, by znikać całkowicie w okresach intensywnego użytkowania. Zamiast pokrywania części powierzchni placu wodą, można też rozpylać nad nim mgłę.W posadzce placu ma zostać odwzorowany przedwojenny układ ulic, budynków i podwórzy, które znajdowały się w dawniej w przestrzeni placu. Część górną placu od dolnej oddzielają schody z pochylniami, w których przewidziano możliwość umieszczenia dawnej trybuny honorowej. W linii schodów umieszczono większość znajdujących się na placu kandelabrów. Dolna część placu łagodnie opada w kierunku Marszałkowskiej.
 
Projekt B

Projekt to dwie uzupełniające się przestrzenie – górnego placu przy wejściu głównym do PKiN oraz dolnego placu przy nowopowstających budynkach teatru oraz muzeum sztuki. Na krawędzi tych przestrzeni jest czerwona posadzka, gdzie zlokalizowano „obiekt centralny”- miejsce na działania artystyczne, zmienny pawilon architektoniczny dopełniający kulturalny program placu. W dolnej części placu przy projektowanych budynkach teatru TR i muzeum MSN zaproponowano fontannę tryskającą z posadzki placu. W części południowej zaprojektowano zielone tarasy. Część placu przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki ma przejść jedynie niewielkie zmiany polegające na przeniesieniu tam znajdujących obecnie na środku placu kandelabrów, wydzieleniu większych niż obecnie trawników oraz drzew. Część placu położona przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki jest wyżej niż główna część placu, która jest na wysokości ulicy Marszałkowskiej i parterów projektowanych budynków teatru i muzeum. Różnicę wysokości pokonuje się przez pochylnie przy zielonych tarasach oraz schody przewidziane przy czerwonym pasie posadzki.
 
Projekt C

Projekt zakłada całościowe ukształtowanie placu – bez wydzielania części górnej i dolnej. W centralnej części projektowanego placu jest owalne zagłębienie, które może stać się tymczasową sceną, a na codzień miejscem skupiającym różnorodnych użytkowników. Posadzkę placu niemal w całości zaprojektowano na wysokości tej samej co w tej części placu. Miejsce różnicy wysokości zostało zlokalizowane na styku placu z ulicą Marszałkowską. Autorzy zaprojektowali tam szerokie schody. W przestrzeni placu zostały nieregularnie rozmieszczone drzewa powiązane z siedziskami. Projekt przewiduje wymianę posadzki na nową, wykonaną z betonu i nawiązującą częściowo do układu obecnej posadzki liniami podziałów. W projekcie nie przewidziano zachowania dawnej trybuny honorowej ani kandelabrów.
 
Projekt D

Projekt wykorzystuje różnicę wysokości pomiędzy częścią placu przy wejściu do Pałacu Kultury i Nauki oraz częścią związaną z nowoprojektowanymi budynkami teatru i muzeum. Różnica wysokości zostaje zwiększona, co pozwala autorom na wprowadzenie tam pawilonu z nowymi uzupełniającymi funkcjami. Do pawilonu może zostać przeniesiona trybuna. Posadzka części placu przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki znajdzie się na dachu pawilonu. W górnej części placu miałyby się znaleźć zabytkowe kandelabry. Różnicę wysokości pomiędzy górną a dolną częścią placu pokonuje się rampą integralnie powiązaną ze szklanym pawilonem. Ściana pawilonu staje się dodatkowym elementem placu, który wizualnie odcina Pałac Kultury i Nauki i tworzy dodatkową ścianę placu przy przyszłych budynkach teatru i muzeum. Ważnym elementem projektu jest światło, które rozświetla szklaną fasadę pawilonu, ale także to w posadzce górnego – rozmieszczenie nieregularne i dolnego placu – rozmieszczenie nawiązujące do układu przedwojennych kamienic znajdujących się dawniej w tym miejscu. Pomiędzy światłami są dysze wodne, które pozwalają na wypuszczanie słupów wody i tworzenie mgiełki wodnej. Autorzy projektu proponują umieszczenie dawnej trybuny honorowej w pawilonie pod górną częścią placu. Zabytkowe kandelabry mają się znaleźć na górnym tarasie pałacu, oraz w przestrzeni pomiędzy skrzydłami Pałacu Kultury i Nauki mieszczącymi teatry: Dramatyczny i Studio, a budynkami planowanymi z obu stron głównej części placu.
 
Projekt E

W projekcie zaproponowano zazielenienie znaczącej części placu. Trawniki i przestrzenie zielone obsadzone różnorodną roślinnością znalazły się w miejscach, gdzie przed wojną znajdowały się budynki. Uzupełnia je posadzka z bruku w układzie nawiązującym do przedwojennych ulic. W miejscach, gdzie dawniej znajdowały się dziedzińce kamienic, projekt przewiduje: częściowo zachowanie istniejących posadzek lub wykorzystanie materiałów z innych miejsc dzisiejszego placu – a częściowo zazielenienie (np. dwa zagajniki), jeden z dziedzińców byłby miejscem ekspozycji rzeźb a kilka „podwórzy” mieliby zaprojektować użytkownicy placu. Powierzchnia placu została zaprojektowana jako pokonująca różnice wysokości za pomocą łagodnych nachyleń. Trybuna honorowa ma zostać odtworzona w miejscu, w którym znajduje się obecnie, a w jej sąsiedztwie ma zostać posadzony zagajnik wypełniający część przestrzeni dawnego podwórza, której resztę mają zająć kwiaty. Kandelabry mają zostać umieszczone w różnych miejscach placu.
 
Oto 5 projektów placu. Który z nich zainteresował Cię na tyle, że chcesz pozostawić o nim swoją opinię?

Opisy projektów znajdziesz tutaj www.konsultacje.um.warszawa.pl/jaki-plac-defilad


 
Co najbardziej Ci się w nim podoba?
Jakie są najmocniejsze strony tego projektu?

Proszę, na przykład, zwrócić uwagę na ogólny pomysł na plac, na możliwie sposoby korzystania z placu, na rozwiązania przestrzenne i estetyczne, małą architekturę, zieleń, oświetlenie.
 
Jak można go ulepszyć? O czym warto pomyśleć inaczej? Z czego zrezygnować?

 
Dziękujemy za podzielenie się swoją opinią na temat projektu. Czy chcesz skomentować także inny projekt? Wybierz go.

Opisy projektów znajdziesz tutaj www.konsultacje.um.warszawa.pl/jaki-plac-defilad


 
Co najbardziej Ci się w nim podoba?
Jakie są najmocniejsze strony tego projektu?

Proszę zwrócić uwagę na ogólny pomysł na plac, na możliwie sposoby korzystania z placu, na rozwiązania przestrzenne i estetyczne, małą architekturę, zieleń, oświetlenie.
 
Jak można go ulepszyć? O czym warto pomyśleć inaczej? Z czego zrezygnować?

 
Czy chcesz skomentować jeszcze inny projekt? Który?

Opisy projektów znajdziesz tutaj www.konsultacje.um.warszawa.pl/jaki-plac-defilad


 
Co najbardziej Ci się w nim podoba?
Jakie są najmocniejsze strony tego projektu?

Proszę zwrócić uwagę na ogólny pomysł na plac, na możliwie sposoby korzystania z placu, na rozwiązania przestrzenne i estetyczne, małą architekturę, zieleń, oświetlenie.
 
Jak można go ulepszyć? O czym warto pomyśleć inaczej? Z czego zrezygnować?

 
Czy chcesz skomentować jeszcze inny projekt? Który?

Opisy projektów znajdziesz tutaj www.konsultacje.um.warszawa.pl/jaki-plac-defilad


 
Co najbardziej Ci się w nim podoba?
Jakie są najmocniejsze strony tego projektu?

Proszę zwrócić uwagę na ogólny pomysł na plac, na możliwie sposoby korzystania z placu, na rozwiązania przestrzenne i estetyczne, małą architekturę, zieleń, oświetlenie.
 
Jak można go ulepszyć? O czym warto pomyśleć inaczej? Z czego zrezygnować?

 
Czy chcesz skomentować jeszcze jeden (ostatni) projekt? Wybierz go.

Opisy projektów znajdziesz tutaj www.konsultacje.um.warszawa.pl/jaki-plac-defilad


 
Co najbardziej Ci się w nim podoba?
Jakie są najmocniejsze strony tego projektu?

Proszę zwrócić uwagę na ogólny pomysł na plac, na możliwie sposoby korzystania z placu, na rozwiązania przestrzenne i estetyczne, małą architekturę, zieleń, oświetlenie.
 
Jak można go ulepszyć? O czym warto pomyśleć inaczej? Z czego zrezygnować?

 
Masz ogólne uwagi lub komentarze odnośnie projektów na plac?
Podziel się swoją opinią.

 
Czy zdarza Ci się korzystać z przestrzeni placu Defilad?

     
 
W jaki sposób z niej korzystasz?


 
Płeć


 
Wiek


Dziękujemy za udział w konsultacjach!
Powered by Typeform
Powered by Typeform